Historikk

MOLDOVA

Moldova er et lite land i Øst-Europa. Det grenser til Romania i vest, for øvrig til Ukraina. Moldova har et flateareal på ca. 33 000 km² og når Danmark har et areal på 43 000 km² får vi et inntrykk av landet størrelse.

Som uavhengig stat er Moldova et ungt land. Landet var i mellomkrigstiden en del av Romania.

Etter andre verdenskrig ble Moldova en delrepublikk i Sovjetunionen, og erklærte seg uavhengig i 1991. Landets økonomi var tidligere sterkt integrert i den sovjetiske og ble utsatt for store påkjenninger gjennom oppløsningen av Sovjetunionen.

Moldova er i dag et av Europas aller fattigste land. Det forsøker å ha gode forbindelser til vestlige land, særlig EU, og til Russland og Ukraina. Forholdet til Russland er likevel ustabilt på grunn av den russiske militære støtten til utbryterrepublikken Transnistria på østsiden av Dnestr.

Moldova er et bakkete sletteland, og størstedelen ligger under 400 meter over havet. Tre fjerdedeler av landet har svært fruktbar svartjord. I sør er jordsmonnet noe dårligere. Omfattende bruk av kjemiske plantevernmidler har ført til dårligere kvalitet på jorda og er et av landets største økologiske problemer.

De fleste av Moldovas innbyggere tilhører den ortodokse kirke. Det offisielle språket kalles i grunnloven av 1994 for moldovsk, i uavhengighetserklæringen fra 1991 ble det kalt rumensk. Forskjellene mellom moldovsk og standard rumensk er ubetydelige.

Utenfor de store byene er fremdeles det mest vanlige fremkomstmidlet hest og kjerre og man henter vann i brønner i sentrum av landsbyene. Det er en reise langt tilbake i tid. På grunn av stor arbeidsledighet forlater yngre mennesker Moldova for å etablere seg med hjem og arbeid.

Powered by Cornerstone