ELDREFOND

Samme betingelser som barnefond med kr. 200 pr. mnd. Eldre blir glemt og mange eldre blir overlatt til seg selv og flere dør i egen seng.

Opphold på sykehus er ikke som i Norge men koster mye, slik at eldre har liten mulighet til behandling eller få tak i medisiner. Mange ligger på et teppe på gulvet eller på planker som vist på bildet. Staten nekter oss å ta med sko inn i landet selv om behovet er stort. Eldre har det veldig vondt i Moldova. Alle som blir med i Eldrefondet får tilsendt rapport fra Moldova hvert kvartal om hva pengene har gått til. Ingen bindingstid

Powered by Cornerstone