PASTORSTØTTE

Det er flere menigheter og privatpersoner som støtter en pastor med familie i Moldova. Støtten er kr.1 000 pr.
måned ( 2022 ). I Moldova er som regel menigheten byens samlingsted både for å få hjelp og for å høre Guds Ord.
Pastoren er ofte byens kontaktpunkt. Mange personer har dette som eneste håp for sin tilværelse og en menighet
er derfor en viktig dele i en by/landsby. Pastor har en stor respekt blant folk flest. I en spørreundersøkelse om
tillit, fikk pastorer bortimot nitti prosent av stemmene mens politikere og politi hadde liten tillitt med kun noen få
prosent stemmer hver. De som er med å støtter får rapport ( engelsk ) direkte fra sin pastor i Moldova hvert
kvartal. Det er viktig å støtte pastorer som ofte har en stor betydning for hele byen/landsbyen.

Powered by Cornerstone