BARNEFOND

Moldovahjelpen har etablert et Barnefond hvor alle som ønsker kan ta del i det. Da kan man betale kr. 200 pr. mnd. og du er da med å støtter barnefamilier i Moldova. Støtten blir da oversendt til diverse menigheter i Moldova. Pastor og kommunen samarbeider med å finne de familier som har mest behov for bl.a. mat, klær og medisiner. Pr. 2022 har vi etablert Barnefond på tre steder og antallet vil stige da dette er et populært foretak som mange vil være med på. Alle som blir med i Barnefondet får tilsendt rapport med bilder fra Moldova av hva pengene er brukt til. Rapport sendes ut til medlemmene hvert kvartal og det er ingen bindingstid hvor lenge man vil være med.

Powered by Cornerstone